Θεραπευτικά Τμήματα
Φυσικοθεραπεία

Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας αποσκοπούν στη βελτίωση της κινητικής κατάστασης του ατόμου με ενδυνάμωση, διατήρηση του εύρους των αρθρώσεων, βελτίωση της αντοχής και της συνολικής φυσικής κατάστασης. Είναι ατομικά ή ομαδικά και βασίζονται πάντα στην αξιολόγηση του ασθενή, των προβλημάτων, του βαθμού αναπηρίας, αλλά και των δυνατοτήτων και της προσωπικότητάς του. Αποσκοπούν στη μέγιστη ανάπτυξη της λειτουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του ατόμου.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα