Θεραπευτικά Τμήματα
Εργοθεραπεία

Ο ρόλος της εργοθεραπείας στο Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», είναι να βοηθήσει τον ασθενή να αναλάβει ξανά, ενεργά και με επιτυχία τους κοινωνικούς ρόλους που είχε πριν την αναπηρία ή την αρρώστια. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα ως θεραπευτικό μέσο, με σκοπό να αυξήσει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της εργοθεραπείας είναι:

  • Η εκπαίδευση σε διάφορες τεχνικές αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου (ένδυση, σίτιση, προσωπική περιποίηση, μεταφορές, μπάνιο, νοικοκυριό)
  • Η βελτίωση της κινητικότητας και ειδικότερα της λεπτής κινητικότητας του χεριού
  • Η βελτίωση των αντιληπτικών προβλημάτων του ατόμου, ώστε αυτό να ξαναγίνει λειτουργικό
  • Η προσαρμογή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων δεν μπορεί να εκτελέσει το άτομο, ώστε να μπορεί να συμμετέχει με επιτυχία σε αυτές ανεξάρτητα με τις ικανότητές του
  • Η οργάνωση εργαστηρίων επαγγελματικής αποκατάστασης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα