Θεραπευτικά Τμήματα
Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι παράγοντας εξαιρετικής σημασίας για την εξέλιξη της πορείας του ασθενή. Στην «Αναγέννηση», δίνεται έμφαση στη στήριξη του ίδιου αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, για την καλύτερη διαχείριση και αποδοχή της νέας κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της αναπηρίας, με τις δυσκολίες αλλά και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα