Θεραπευτικά Τμήματα
Νοσηλευτική Φροντίδα

Η άρτια καταρτισμένη νοσηλευτική ομάδα του Κέντρου, παρακολουθεί την πορεία των ασθενών σε 24ωρη βάση, παρέχει πλήρεις νοσηλευτικές υπηρεσίες και είναι συνεχώς σε ετοιμότητα, ενώ υπάρχει και εφημερεύων γιατρός.

Η ενημέρωση των συνοδών για την πορεία των ασθενών γίνεται καθημερινά μεταξύ 13:00 και 14:00, εκτός Τρίτης.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα