Φυσικοθεραπεία
Δωμάτιο Snoezelen

Πρόκειται για ειδικά κατασκευασμένο πολυαισθητηριακό χώρο. Η προσέγγιση των ασθενών με τη χρήση πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος στοχεύει κύρια στην αντιμετώπιση συμπεριφορικών προβλημάτων σε άτομα όλων των ηλικιών, από παιδιά με εγκεφαλική παράλυση μέχρι ηλικιωμένους με αγγειακή εγκεφαλική βλάβη. Χρησιμοποιούνται φώτα και ήχοι, μυρωδιές και μουσική με στόχο τον κατάλληλο ερεθισμό των αισθήσεων έτσι ώστε οι ασθενείς να μάθουν εκ νέου, βιώνοντας μία ευχάριστη ή ανακουφιστική εμπειρία, να χαλαρώνουν ή να διειγείρονται μπαίνοντας σε διαδικασία επανεκπαίδευσης βασικών εγκεφαλικών λειτουργιών. Πρόκειται για το μοναδικό δωμάτιο Snoezelen σε ολόκληρη την Ελλάδα και αποτελεί πραγματική καινοτομία στον τρόπο αντιμετώπισης παθήσεων με εγκεφαλική βλάβη.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα