Εργοθεραπεία
ARMEOSPRING

Υποστήριξη αποκατάστασης της λειτουργίας του βραχίονα και του χεριού

Αυτόματη επαναλαμβανόμενη θεραπεία βραχιόνων και χεριών σε ένα εκτεταμένο χώρο εργασίας 3D.

Το τμήμα της εργοθεραπείας είναι εξοπλισμένο με το μηχάνημα ARMEOSPRING, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λειτουργική κινησιοθεραπεία των άνω άκρων ασθενών, των οποίων η λειτουργική ικανότητα περιορίστηκε, λόγω βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (π.χ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο), κάκωσης της Άνω Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, ή μυοσκελετικών διαταραχών του άνω άκρου.

Στο πάσχον άνω άκρο παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη μέσα από τον άψογο σχεδιασμό του ARMEOSPRING, έτσι ώστε η κινησιοθεραπεία να γίνεται υποβοηθούμενα και ταυτόχρονα εντοπισμένα στις αρθρώσεις και στις μυϊκές ομάδες που χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης. Ο θεραπευτής θέτει λειτουργικούς στόχους, ανάλογα με τις κινητικές και αντιληπτικές ικανότητες του κάθε ασθενή και επιλέγει το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού που ο ασθενής θα εκτελέσει. Έτσι, μέσα από τις αντιληπτικοκινητικές δοκιμασίες που είναι βασισμένες σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών λαβών, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Αυτοστηριζόμενη Κινησιοθεραπεία
Με την παροχή στήριξης βάρους βραχίονα, το ArmeoSpring επιτρέπει στους ασθενείς να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε υπόλοιπες κινητικές λειτουργίες και τους ενθαρρύνει να επιτύχουν μεγαλύτερο αριθμό κινήσεων προσέγγισης και κατανόησης με βάση ειδικούς θεραπευτικούς στόχους.
Ασκήσεις Ενθάρρυνσης
Μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη που παρέχει κίνητρα για ασκήσεις βελτίωσης της απόδοσης των παιχνιδιών έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει βασικά μοτίβα κίνησης που χρησιμοποιούνται συνήθως στις καθημερινές δραστηριότητες.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα