Εργοθεραπεία
ARMEOSPRING

Το τμήμα της εργοθεραπείας είναι εξοπλισμένο με το μηχάνημα ARMEOSPRING, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λειτουργική κινησιοθεραπεία των άνω άκρων ασθενών, των οποίων η λειτουργική ικανότητα περιορίστηκε, λόγω βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (π.χ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο), κάκωσης της Άνω Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, ή μυοσκελετικών διαταραχών του άνω άκρου.

Στο πάσχον άνω άκρο παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη μέσα από τον άψογο σχεδιασμό του ARMEOSPRING, έτσι ώστε η κινησιοθεραπεία να γίνεται υποβοηθούμενα και ταυτόχρονα εντοπισμένα στις αρθρώσεις και στις μυϊκές ομάδες που χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης. Ο θεραπευτής θέτει λειτουργικούς στόχους, ανάλογα με τις κινητικές και αντιληπτικές ικανότητες του κάθε ασθενή και επιλέγει το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού που ο ασθενής θα εκτελέσει. Έτσι, μέσα από τις αντιληπτικοκινητικές δοκιμασίες που είναι βασισμένες σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών λαβών, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα