Εργοθεραπεία
Διαδραστική TV

Το τμήμα της εργοθεραπείας διαθέτει επίσης τηλεόραση πλάσμα με οθόνη αφής και ηλεκτρονικό στυλό αφής. Οι ασθενείς μέσα από τα παιχνίδια που προσφέρει το σύστημα, βελτιώνουν τις αντιληπτικοκινητικές τους ικανότητες.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα