Η Αναγέννηση
Ανθρώπινο Δυναμικό

Το έργο του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «η Αναγέννηση» επιτελείται από το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Όλες οι απαραίτητες ειδικότητες συνεργάζονται με κοινό στόχο την αποκατάσταση και την κάλυψη όλων των αναγκών που μπορεί να έχει κάποιος ασθενής.

Το επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει τη φροντίδα των ασθενών χωρίς τη χρήση αποκλειστικών αδελφών αποφεύγοντας την επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή τους.

Στο κέντρο του «Κύκλου της Αποκατάστασης» βρίσκεται ο ασθενής. Γύρω του η ομάδα των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, ιατρών αποκατάστασης, παθολόγων, νευρολόγων, καρδιολόγων, πνευμονολόγων, νευροχειρουργών, χειρουργών, ακτινολόγων, μικροβιολόγων, η οποία συντονίζει το έργο της αποκατάστασής του. Το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό φροντίζει για την άνετη διαβίωση και υγεία του ασθενή, ενώ οι ομάδες των φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, υδροθεραπευτών, ψυχολόγων, γυμναστών, κοινωνικού λειτουργού, διαιτολόγου και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίζουν για την εκτέλεση του προγράμματος αποκατάστασης.

Η ομαλή λειτουργία του Κέντρου απαιτεί τη συνεργασία του πολυάριθμου και άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού της «Αναγέννησης». Τα τμήματα διοίκησης, καθαριότητας, τροφοδοσίας, φύλαξης και της τεχνικής υπηρεσίας διασφαλίζουν τη διαχείριση του Κέντρου ώστε το έργο της αποκατάστασης να γίνεται όσο το δυνατόν ευκολότερο.

Στο  Κέντρο  Αποθεραπείας-Αποκατάστασής Θεσσαλονίκης «η Αναγέννηση» απασχολούνται πάνω 230 άτομα με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση και την κάλυψη όλων των αναγκών των ασθενών.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ