Η Αναγέννηση
Ερευνητικό έργο

Στο Κέντρο Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης «η Αναγέννηση» εκπονείται αξιόλογο ερευνητικό έργο από τις ομάδες αποκατάστασης το οποίο και παρουσιάζεται σε διεθνή συνέδρια. Οι τελευταίες ανακοινώσεις είναι:
Μεταπτυχιακές Εργασίες
– «Κατονομασία αντικειμένων και δράσεων σε Έλληνες αφασικούς ασθενείς».
Γεωργία Τέγου, Judit Drucks, PhD, Χαρίκλεια Πρώιου Λογοπαθολόγος, PhD, CCC-SLP.
Σε συνεργασία με: University College of London, Έτος: 2007.
Πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό με ασθενείς που είχαν προβλήματα με κατονομασία μετά από εγκεφαλικό και μέσω κάποιων τεστ εξετάστηκε η ικανότητα του λόγου μεταξύ ρημάτων και ουσιαστικών.
– «Νευρογνωστική αντίληψη του χρώματος».
Χρυσούλα Xριστούδη, Χαρίκλεια Πρώιου Λογοπαθολόγος, PhD, CCC-SLP, University of Macedonia, Λάζαρος Τριάρχου, MDPhD, Νικόλας Σαμαράς, PhD, Έτος: 2007.
Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε άτομα φυσιολογικά και ασθενείς με αντίληψη χρωμάτων και αριθμών. Για τη μεταπτυχιακή διατριβή ανακάλυψαν άτομα με συναισθησία (βλέπουν αριθμούς σαν χρώματα κτλ) με τα οποία έγινε ανάλυση δεδομένων.
Προπτυχιακές Εργασίες
– «Development and validation of the aachen aphasia test in the hellenic language».
Χ. Πρώιου, D Weniger, K. Willmes, Χρυσούλα Χριστούδη, Ιωάννα Μαλατρά, Ι. Μυλωνάς.
Σε συνεργασία με: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, University of Zurich, Universitaetsklinikom RWTH Aachen. Χρηματοδότηση: Marie-Curie international Reintegration Grant MC-IRG No 004479.
Αναπτύχθηκε και σταθμίστηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα γνωστό εγχειρίδιο για την ευρύτερη εξέταση του λόγου (κατανόηση και έκφραση) και την ταξινόμηση των ασθενών σε κατηγορίες αφασίας, όπως αφασία τύπου Broca, αφασία τύπου ανομίας κτλ.
– «Random number generation in aphasic patient a test of executive function».
Σαλώμη Ασλανίδου, Χαρίκλεια Πρώιου Λογοπαθολόγος, PhD, CCC-SLP.
Σε συνεργασία με Aristotle University of Thessaloniki and University of Zurich. Έτος: 2006.
Σε ασθενείς ελέγχθηκαν τυχαίοι αριθμοί και πως σε τέτοια δείγματα του πληθυσμού η μαθηματική επεξεργασία παίζει ρόλο στη διαδικασία.
– «Εφαρμογή εναλλακτικής επαυξητικής επικοινωνίας και βελτίωση γραφοφωνημικής αντιστοιχίας σε επιζώντα από κρανιοεγκεφαλική κάκωση».
Γιώργος Νταλταγιάννης, Χ. Πρώιου Λογοπαθολόγος, PhD, CCC-SLP, Προϊσταμένη Τμήματος Λογοθεραπείας «η Αναγέννηση», Σ. Γεωργοπούλου PhD, Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
Σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πάτρας. Έτος: 2007.
Εξοπλισμός για εκφραστική επικοινωνία σε άτομο που δυσκολευόταν να μιλήσει αλλά η κατανόησή του ήταν επαρκής. Το σύστημα διαμορφώθηκε στην «Αναγέννηση», αλλά και με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Φλώρινας, κ. Φαχαντίδη.
– «Study of aphasic patients using the greek version of aphasia examination aachen (HAAT)». Φρόσω Παπαδοπούλου, Λογοθεραπεύτρια, Χαρίκλεια Πρώιου PhD, CCC-SLP, Προϊσταμένη Τμήματος Λογοθεραπείας «η Αναγέννηση».
Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
– «Το internet ως πηγή πληροφοριών για την αφασία».
Μ. Τσανά Λογοθεραπεύτρια, Χ. Πρώιου Λογοπαθολόγος, PhD, CCC-SLP, Προϊσταμένη Τμήματος Λογοθεραπείας «η Αναγέννηση», Σ. Γεωργοπούλου PhD, Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Έτος: 2009.
Μέσω του διαδικτύου (www.aphasia-group.gr) μπόρεσαν ασθενείς και οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε συμβουλές και βοήθεια για τη διαταραχή επικοινωνίας και να έρθουν άμεσα σε επαφή με άλλα άτομα που έχουν τα ίδια προβλήματα και χρειάζονται βοήθεια.
– «Διεπιστημονική προσέγγιση διαταραχών κατάποσης. δυο περιπτωσιολογικές μελέτες νευρογενούς δυσφαγία».
Κατερίνα Σδράβου, Χαρίκλεια Πρώιου PhD, CCC-SLP.
Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι Ιωαννίνων. Έτος: 2006.
Μελετήθηκε η πορεία του νευρογενούς ασθενή και της δυσκολίας που αντιμετώπισαν στην κατάποση, ελέγχθηκε με δεδομένα κριτήρια και η αγωγή που ακολούθησαν για να φτάσουν στην κανονική σίτιση.
– «Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στην Ελληνική έκδοση του Maxi-mental measure» (submitted 2010).
Χαρίκλεια Πρώιου PhD, CCC-SLP, Ελένη Καρασίμου MSc, Λογοθεραπεύτρια, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χαλκιδικής, Μίνωα Πανίδου, Δρ. Rudolf J., Νευρολόγος, Επιμελητής Α΄ Νευρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Δρ. Ιάκωβος Τσίπτσιος, Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.
Ένα γρήγορο κριτήριο (measure) που βοηθάει τη διεπιστημονική ομάδα της «Αναγέννησης» στο να κατευθύνει τη γνωστική αξιολόγηση των ασθενών. Αυτό το κριτήριο χορηγείται εδώ μετά από παραχώρησή του από την ομάδα του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Ζυρίχης και το νοσοκομείο της Γενεύης.
Εργασίες Τμήματος
– «Prevalence of language, speech and swallow disorders depend on the etiology».
Χ. Πρώιου PhD, CCC-SLP, Χ. Γαβριηλίδου.
Ελέγχθηκε η συχνότητα των διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης στο κέντρο αποκατάστασης σύμφωνα με το ιατρικό αίτιο και μελετήθηκε η συσχέτισή τους.
– «Μελέτη περίπτωσης ενός ασθενή με ΚΕΚ ο οποίος χρησιμοποιεί συσκευή επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας».
Χ. Πρώιου PhD, CCC-SLP, Γ. Νταλταγιάννης Λογοθεραπευτής, Ε. Μούζα Φυσίατρος Επιστημονική Διευθύντρια «η Αναγέννηση», Κ. Σδράβου Λογοθεραπεύτρια , Χ. Ντασιοπούλου Φυσίατρος, Ν. Φαχαντίδης Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σ. Γεωργοπούλου PhD Καθηγήτρια Τμήματος Λογοθεραπείας.
– «Εφαρμογή εναλλακτικής επαυξητικής επικοινωνίας σε σύνδρομο Sotos. Βοηθά την επικοινωνία»; Χαρίκλεια. Πρώιου PhD, CCC-SLP, Γιώργος Νταλταγιάννης.
– «Στατιστική ανάλυση δεδομένων σε ελληνικού πληθυσμού ποικίλες νευρολογικές ασθένειες με συμπτώματα δυσφαγίας».
Ε. Γεράκη Λογοθεραπεύτρια, Χ. Πρώιου Λογοπαθολόγος PhD, CCC-SLP Προϊσταμένη Τμήματος Λογοθεραπείας, Ε. Μούζα Φυσίατρος Επιστημονική Διευθύντρια «η Αναγέννηση», Σ. Τσίπη Λογοθεραπεύτρια, Λ. Δαγδηλέλης Αν. Διευθυντής Ακτινολογικής Κλινικής, Χ. Ντασιοπούλου Φυσίατρος.
– «Ομάδα υποστήριξης αφασικών ασθενών και ανάπτυξη διαγνωστικών εγχειριδίων στην αφασία». Χαρίκλεια Πρώιου, Νικόλαος Αρτέμης.
Σε συνεργασία με: Β΄ Νευρολογική κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ., Β΄ΩΡΛ Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Α.Π.Θ. Χρηματοδότηση της έρευνας πάνω στην εξέταση αφασίας του Άαχεν: Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα MIRG-CT-2004 004479.
Μεταπτυχιακές Πρακτικές από το εξωτερικό
– Θεοφάνης Πανταζής, (Χορήγηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, CCC Certificate of Clinical Competence). Σε συνεργασία με: University of Florida Έτος: 2007.
Η άδεια αυτή δίνεται μετά από άσκηση επαγγέλματος όπου ο επιβλέπων ελέγχει την κλινική πράξη του θεραπευτή και έχει τη δυνατότητα να κάνει σωστή επίβλεψη και ενημέρωση στο σύλλογο Αμερικάνικης Λογοπαθολογικής Ένωσης (ASHA). Η άσκηση διαρκεί για ένα χρόνο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ