Αρχική
Πιστοποιήσεις

Το Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», πιστό στη δέσμευσή του για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον τομέα της αποθεραπείας και αποκατάστασης, προχώρησε στη διεύρυνση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 που εφαρμόζει, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και εσωτερικής λειτουργίας, με γνώμονα πάντα την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών του.
Η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» είναι το πρώτο Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου DINEN 15224:2012. Το πρότυπο DINEN 15224:2012, αποτελεί την εξειδίκευση του προτύπου ISO 9001:2008 στον τομέα της υγείας και εισάγει για πρώτη φορά την Εκτίμηση Κλινικού Κινδύνου και τη Διαχείριση Κλινικού Κινδύνου, ως μετρήσιμες έννοιες που συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας. Εξειδικεύει επίσης την έννοια της ποιότητας στην φροντίδα υγείας, ώστε αυτή να καταστεί μετρήσιμη και ελέγξιμη, μέσω του προσδιορισμού των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας εντός του Οργανισμού.
Για την ολοκληρωμένη φροντίδα και διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα επίπεδα προχωρήσαμε στην πιστοποίηση κατά ISO 22000 για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εστίασης στους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Κέντρου μας.
 

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα