Αρχική
Όροι Χρήσης

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2472/1997 όπως ισχύει ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Σας γνωστοποιείται δια του παρόντος ότι οι προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται σε αυτήν την ενότητα θα καταχωρισθούν στον κατάλογο καταναλωτών της εταιρείας Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. (Ελεγκτού των Δεδομένων) και θα διακινούνται με τη χρήση χαρτιού, IT ή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, όλα από τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν για τους σκοπούς της προώθησης πληροφοριών, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, της διαπίστωσης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών μας σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, της διεξαγωγής μελετών, ερευνών αγοράς και το έργο των δημοσίων σχέσεων, καθώς και για στατιστικούς και επιστημονικούς λόγους και προκειμένου να εκπληρωθούν τυχόν νομικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Bolton, σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς σε εταιρείες συμβούλων που ειδικεύονται σε έρευνες αγοράς (με την επιφύλαξη της υποχρέωσης από μέρους των εν λόγω εταιρειών να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας), αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει, από τον Ελεγκτή των Δεδομένων, βεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα του/της δεν υπάρχουν στην βάση δεδομένων καθώς και πλήρη πρόσβαση σε αυτήν σε κατανοητή μορφή. Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί ομοίως να απαιτήσει να μάθει την προέλευση των δεδομένων, τη λογική πάνω στην οποία βασίζονται και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και δύναται επίσης να επιμείνει να ακυρωθούν, να γίνουν ανώνυμα ή να μπλοκαριστούν εάν διακινηθούν κατά παράβαση του νόμου. Μπορεί ακόμη να ζητήσει την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, εάν είναι αναγκαίο, τη συμπλήρωση των δεδομένων αυτών και, για εύλογους λόγους, μπορεί ακόμη να ζητήσει να μη διακινούνται καθόλου. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν εάν απευθυνθεί γραπτώς στον Χειριστή Δεδομένων στην Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε., Ραιδεστός, Οικισμός Φιλοθέη, Θεσσαλονίκη. 
 
Η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου είναι προαιρετική και εντελώς αυθόρμητη. Ωστόσο, η απόφαση σας να μην μας τα παράσχετε θα σημαίνει ότι στοιχεία σας δεν μπορούν να καταχωρισθούν στην βάση δεδομένων μας. 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η Εταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοχτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η Εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας της Εταιρείας διέπει τη συλλογή, τήρηση σε Αρχείο και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από αυτήν, αλλά αναφορικά με τυχόν πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους – ή άλλους – στα πλαίσια ηλεκτρονικών συνομιλιών (chat sessions), ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), μέσω ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων ή παρόμοιων μέσων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοθέσης αυτής υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (N. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιηθείς ισχύει και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήσης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας. 
 
 
Η Αναγέννηση Α.Ε. 
τηλ. +30 2310 805 905 
Διάβασα και συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Τέλος φόρμας
ευχαριστούμε
 
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα