Νέα & Εκδηλώσεις
Ρομποτικό Σύστημα Αποκατάστασης – Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Το Ρομποτικό Σύστημα Αποκατάστασης EksoGT είναι προγραμματισμένο για να βοηθήσει τα συγκεκριμένα άτομα με διάφορους τρόπους, συμβάλλοντας στην καλύτερη και ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Όπως, ασθενείς που δεν πίστευαν ότι θα περπατήσουν ή θα σταθούν όρθιοι ξανά και προσφέρει την ελπίδα της μεγαλύτερης κινητικότητας και ανεξαρτησίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα για το ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι είναι κατάλληλο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

Δρα αυτόνομα ως θεραπευτικό εργαλείο προσφέροντας όλα τα οφέλη της ορθοστάτισης και βάδισης. Επίσης, το EKSOGT με τη λειτουργία κυμαινούμενης υποβοήθησης του χρήστη (VariableAssist) αποτελεί σήμερα την επιτομή, παγκοσμίως, των ρομποτικών συστημάτων νευρολογικής αποκατάστασης καθώς μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο επανεκπαίδευσης βάδισης.

Η εκπαίδευση βάδισης με ρομποτική τεχνολογία είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος, καθώς το σύστημα λειτουργεί σε ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον με δικλείδες ασφαλείας, στοχεύοντας πάντα στη διασφάλιση  της ατομικής  ακεραιότητας και της  υγείας του ασθενή.


Παρατηρούνται τα πλεονεκτήματα του EksoGT:

Μειώνει τον χρόνο αποκατάστασης

Επανεκπαιδεύει τον εγκέφαλο στην αυτοματική διαδικασία της βάδισης

Επιτυγχάνει πολλές επαναλήψεις του κύκλου βάδισης με ακρίβεια και με το ίδιο   πρότυπο

Ελαττώνει τη σπαστικότητα

Είναι η μόνη θεραπεία που εφαρμόζεται σε πρώιμο στάδιο

Παρέχει ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον θεραπείας

Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες, μπορεί να βοηθήσει και ασθενείς των οποίων το   πρόβλημα δεν είναι πρόσφατο αλλά  χρόνιο

Επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα


Η βάδιση επιτυγχάνεται μέσω αλλαγών του κέντρου βάρους του χρήστη οι οποίες ενεργοποιούν ειδικούς αισθητήρες της συσκευής και οι οποίοι αρχικοποιούν κάθε βήμα. Οι κινητήρες της συσκευής λειτουργούν με μπαταρία και κινούν τα πόδια προς αντικατάσταση της νευρομυικής λειτουργίας.

Σε σχετική έρευνα για τις δυνατότητες του EksoGT, οκτώ ασθενείς χρησιμοποίησαν τον ρομποτικό εξωσκελετό κατά το ένα τέταρτο της θεραπείας τους για μια περίοδο έξι εβδομάδων.

Η μέση απόσταση που μπορούσαν να διανύσουν αυξήθηκε από τα 17,1μ στα 27,7μ το λεπτό.

Επιπλέον, ο χρόνος που οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν σε θέση να στέκονται όρθιοι και να περπατούν αυξήθηκε σε 35 και 18 λεπτά.


Το ρομποτικό σύστημα βάδισης αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

  • μια πλατφόρμα, που συγχρονίζεται αυτόματα με την ταχύτητα βάδισης

  • ένα σύστημα ανάρτησης του σώματος

  • το ρομποτικό σύστημα που κινεί τα πόδια

  • το λογισμικό του συστήματος.

 

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα