Νέα & Εκδηλώσεις
Διαδραστική TV

Στη διαδραστική TV ο θεατής μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα και ουσιαστικά με τους παρουσιαστές, να δημιουργήσει συνεργατικά νέο περιεχόμενο, να αλλάξει τη ροή του προγράμματος, αλλά και να παρακολουθήσει πειραματικές ταινίες εξερευνώντας τις δυνατότητες που παρέχει το περιεχόμενο που αναπτύσσεται από νέους δημιουργούς και σκηνοθέτες διαδραστικών μέσων.

Η διαδραστική τηλεόραση αποδεικνύει έμπρακτα πως διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες και επιρροή από τα παραδοσιακά μέσα, καθώς συνδυάζει την αμεσότητα της επικοινωνίας και της διάδρασης, χαρακτηριστικά που αναγάγουν τη χρήση της σε συνεργατικό εργαλείο διασκέδασης και μάθησης, επιτρέποντας αμφίδρομη δημιουργία του τελικού περιεχομένου και γόνιμη κριτική στην πηγή του.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα