Νέα & Εκδηλώσεις
Θεραπευτική Γυμναστική

Η θεραπευτική γυμναστική είναι ένα σύνολο από ασκήσεις και κινήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της κινητικής
δυσλειτουργίας, της μυοσκελετικής κινητικότητας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας.

Πολύ σημαντική είναι η εξατομίκευση του προγράμματος για τον κάθε ασθενή για το οποίο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η παλιότερη εμπειρία με τον αθλητισμό, οι συνοδές παθήσεις, τα τυχόν άλλα μυοσκελετικά προβλήματα, η εργασία και η ψυχική κατάσταση. Ο σχεδιασμός του προγράμματος σε αυτό το στάδιο πρέπει να γίνεται με συνεργασία του ειδικού ιατρού και του φυσικοθεραπευτή, ή του εξειδικευμένου γυμναστή.

Η άσκηση έχει σαν στόχο την αύξηση της αερόβιας ικανότητας, την βελτίωση και ενίσχυση της μυϊκής δύναμης, μυϊκής αντοχής, της ευλυγισίας, της ισορροπίας, της νευρομυϊκής συναρμογής και του ρυθμού, τον έλεγχο βάρους, τον έλεγχο του stress και κυρίως από το σημείο προβολής της υγείας, έχει στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση της πνευματικής, ψυχικής λειτουργίας και εξέλιξης.

 

Επιδράσεις της θεραπευτικής γυμναστικής:
1. Αύξηση μυϊκής δύναμης
2. Αύξηση ελαστικότητας
3. Βελτίωση στάσης σώματος
4. Βελτίωση ισορροπίας
5. Ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας- αέροβιας αντοχής
6. Βελτιώση της κίνησης και της αρμονίας
7. Βελτίωση κινητικών δυσκολιών
8. Συναισθηματική ευεξία

 

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα