Νέα & Εκδηλώσεις
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποκατάσταση

Μετά από ένα Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.), παραμένει στον ασθενή κάποιου βαθμού αναπηρία, που οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου ζωής του. Διάφορες μελέτες εκτιμούν ότι 70% των ασθενών μετά από Α.Ε.Ε. παρουσιάζουν σοβαρότατη δυσκολία επανόδου στην προηγούμενή τους εργασία, 15% παραμένουν ιδρυματοποιημένοι, 30% χρειάζονται βοήθεια σε δραστηριότητες ατομικής φροντίδας και 20% χρειάζονται βοήθεια στη βάδισή τους. Με την αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας το Α.Ε.Ε. τείνει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις στον υγειονομικό και κοινωνικό προβληματισμό.

 

Η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης έχει περάσει από κριτική, η οποία κυμαίνεται από την ένθερμη υποστήριξη των προγραμμάτων αποκατάστασης, μέχρι την παντελή απόρριψη. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται παραδεκτό ότι η αποκατάσταση βελτιώνει την ποιότητα ζωής ακόμα και των πλέον ηλικιωμένων και με επιπλέον ιατρικά προβλήματα ασθενών , ενώ οι πολέμιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες που να αποδεικνύουν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ όσων μετείχαν σε προγράμματα αποκατάστασης και όσων όχι . Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μελέτες που συγκρίνουν την λειτουργικότητα ασθενών πριν και μετά το πρόγραμμα αποκατάστασης και σημειώνουν σημαντική πολλές φορές βελτίωση, είναι όμως σχεδόν αδύνατο να γίνουν προοπτικές, τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες, για πολλούς λόγους. Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης εξαρτώνται από την βαρύτητα και την εντόπιση της βλάβης, την ηλικία του ασθενούς, τα κίνητρά του, την ικανότητά του να επικοινωνεί, την ύπαρξη ή μη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, την συνύπαρξη επιπλοκών, όπως ακράτειας, σπαστικότητας κ.α. αλλά και την συνύπαρξη ιατρικών προβλημάτων όπως στεφανιαία νόσος, διαβήτης κ.α. Τέλος η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την χρονική στιγμή που θα εφαρμοστεί, την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, τον τόπο που θα γίνει (νοσοκομείο, κέντρο αποκατάστασης, στο σπίτι), και την αντιμετώπιση από ομάδα ή μεμονωμένο θεραπευτή.

 

Η αποκατάσταση  είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, που ολοκληρώνεται μέσα από την συνεργασία ομάδας ειδικών, που βελτιώνει ωστόσο την ποιότητα ζωής σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε ασθενή που εφαρμόζεται. Η βελτίωση αυτή είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με τα μεγαλύτερα ελλείμματα και είναι γι’ αυτούς τους ασθενείς, που υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση για αποκατάσταση τόσο από τις οικογένειές τους, όσο και από τους γιατρούς που αναλαμβάνουν την αρχική αντιμετώπισή τους.

 

Πηγή: www.stroke.gr

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα