Νέα & Εκδηλώσεις
Θεραπευτική γυμναστική και οι στόχοι της

Η εφαρμογή ενός προγράμματος θεραπευτικών ασκήσεων στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της λειτουργικότητας καθώς και τον περιορισμό των συμπτωμάτων του πάσχοντα. Εκτός από τη γνώση του συστή-ματος του ανθρώπινου σώματος, ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει και να αξιολογεί την κατάσταση του ασθενή και τις δυνατότητες παρέμβασης με ειδική άσκηση, ώστε να βοηθηθεί, όπου αυτό είναι δυνατόν, η διαδικασία ίασης και αποκατάστασης.

Ο ειδικός της θεραπευτικής άσκησης θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τον ασθενή και στη συνέχεια να σχεδιάσει το ανάλογο πρόγραμμα και να το εφαρμόσει με συγκεκριμένους στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τεχνικές και ασκήσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την εκτέλεση και υιοθετούνται αυτές που μπορεί να μειώσουν τους λειτουργικούς περιορισμούς του ασκούμενου. Τέλος, η αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου προγράμματος δείχνει την αποτελεσματικότητά του και δίνει αξιόπιστα στοιχεία για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής άσκησης από τον θεραπευτή.

Στόχοι της Θεραπευτικής Άσκησης

Ο βασικός στόχος της θεραπευτικής άσκησης είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ασκούμενου η οποία έχει περιοριστεί εξαιτίας κάποιας συγκεκριμένης πάθησης. Οι επιμέρους στόχοι είναι η βελτίωση, η αποκατάσταση ή η διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων (ΕΚ), της δύναμης και της ελαστικότητας των μυών, της φυσικής κατάστασης, της σταθερότητας, της ισορροπίας και της συναρμογής μέσω ειδικών λειτουργικών ασκήσεων.

Η αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού προγράμματος επηρεάζεται από τη συμμετοχή του ασθενούς και τη γνώση του γύρω από την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα των ασκήσεων. Ειδικά στα μακροχρόνια ή διά βίου προγράμματα η ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητα είναι «κλειδί» για τη βελτίωση της λειτουρ-γικότητας του ασκούμενου.

 

Πηγή: www.repository.kallipos.gr

 

tags: θεραπευτική γυμναστική, θεραπευτική γυμναστική θεσσαλονίκη, θεραπευτική γυμναστική Ελλάδα

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα