Νέα & Εκδηλώσεις
Ενδυνάμωση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Κέντρο Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη)

Σε τετραποδική στήριξη, ο ασκούμενος ρίχνει το βάρος του προς τις φτέρνες γλιστρώντας τις παλάμες χωρίς όμως να καθίσει στις φτέρνες του. Τα χέρια είναι ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων, τεντωμένα στους αγκώνες, ενώ το κεφάλι στην προέκταση της σπονδυλικής στήλης με το πιγούνι προς τα μέσα, με κατεύθυνση προς το στήθος. Από τη θέση αυτή ζητάμε από τον ασκούμενο:

 

1ο βήμα  Να επιμηκύνει το ένα ή το άλλο χέρι —ένα χέρι κάθε φορά— χωρίς να μετατοπίζει τη λεκάνη μπρος πίσω ή να τη στρέφει αριστερά δεξιά. Η οδηγία είναι «προσπαθώ να πιάσω κάτι που βρίσκεται πιο μακριά». Το χέρι που επιμηκύνεται επιστρέφει στην αρχική θέση και μετά εκτελεί το ίδιο το άλλο χέρι.

Σημεία ελέγχου:

•προσοχή στη σπονδυλική στήλη, να μην στρέφεται και να παραμένει ευθύγραμμη,

•οι αγκώνες να παραμένουν τεντωμένοι,

•το βάρος του σώματος να μην «πέφτει» όλο στις παλάμες,

•να μην κάθεται ο ασκούμενος στις φτέρνες.

 

2ο βήμα  Να εκτελεί κάμψη ώμου —ένα χέρι κάθε φορά— χωρίς να μετατοπίζει τη λεκάνη μπρος πίσω ή να τη στρέφει αριστερά δεξιά. Η κίνηση ξεκινά από θέση έξω στροφής του ώμου, με τον αντίχειρα δηλαδή να κοιτάζει προς τα πάνω. Η οδηγία είναι «εκτελώ κάμψη ώμου χωρίς να λυγίζω τους αγκώνες ούτε να ρίχνω το βάρος μου εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά». Το χέρι που κάμπτεται επιστρέφει στην αρχική θέση και μετά εκτελεί το ίδιο το άλλο χέρι.

Σημεία ελέγχου:

•προκειμένου να γίνει κάμψη του ώμου, συνήθως ο ασκούμενος στηρίζεται περισσότερο στις παλά-μες είτε εκτείνει το κεφάλι — και οι δύο κινήσεις είναι λάθος,

•προσοχή στη σπονδυλική στήλη, να μην στρέφεται και να παραμένει ευθύγραμμη,

•οι αγκώνες να παραμένουν τεντωμένοι,

•το βάρος του σώματος να μην πέφτει όλο στις παλάμες,

•να μην κάθεται ο ασκούμενος στις φτέρνες,

•το χέρι-ώμος που κάμπτεται να είναι σε έξω στροφή.

 

3ο βήμα  Να εκτελεί οριζόντια απαγωγή και έκταση του ώμου με στροφή του κορμού προς τη σύστοιχη πλευρά —ένα χέρι κάθε φορά— χωρίς να μετατοπίζει τη λεκάνη μπρος πίσω ή να τη στρέφει αριστερά δεξιά. Η κίνηση ξεκινά από θέση έξω στροφής του ώμου, με τον αντίχειρα δηλαδή να κοιτάζει προς τα πάνω. Η οδηγία είναι «εκτελώ κάμψη ώμου, οριζόντια απαγωγή και στροφή στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης χωρίς να λυγίζω τους αγκώνες». Το χέρι που κάμπτεται και η μεριά που στρέφεται επιστρέφει στην αρχική θέση και μετά εκτελεί το ίδιο με το άλλο χέρι και την άλλη μεριά.

Σημεία ελέγχου:

•ο ασκούμενος παρακολουθεί το χέρι του που απάγεται καθώς και στην τελική θέση,

•προκειμένου να γίνει η στροφή, συνήθως ο ασκούμενος στηρίζεται περισσότερο στο άλλο χέρι είτε εκτείνει το κεφάλι — και οι δύο κινήσεις είναι λάθος,

•προσοχή στη σπονδυλική στήλη, να μην στρέφεται και να παραμένει ευθύγραμμη,

•οι αγκώνες να παραμένουν τεντωμένοι.

•η θέση του κεφαλιού πρέπει να είναι σε προέκταση της σπονδυλικής στήλης με το πιγούνι προς τα μέσα,

•να μην κάθεται ο ασκούμενος στις φτέρνες,

•ο ώμος που στρέφεται να είναι σε έξω στροφή.

•ο ασκούμενος δεν κάθεται στις φτέρνες ούτε στηρίζεται στις παλάμες,

•τα χέρια να είναι και τα δύο τεντωμένα στους αγκώνες — επιμένουμε σε αυτό!

•το χέρι που εκτελεί κάμψη ώμου να ξεκινά από θέση έξω στροφής,

•η θέση του κεφαλιού να είναι σε προέκταση της σπονδυλικής στήλης με το πιγούνι προς τα μέσα,

•στην άσκηση όπου στρέφεται το χέρι να είναι τεντωμένο ψηλά και ο ασκούμενος να το κοιτάζει, ενώ το άλλο χέρι να προσπαθεί να επιμηκυνθεί

 

Πηγή: www.repository.kallipos.gr

 

tags: θωρακική μοίρα, σπονδυλική στήλη, κέντρο αποθεραπείας

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα