Νέα & Εκδηλώσεις
Εκπροσώπηση Αναγέννησης στο Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος 2017

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα