Νέα & Εκδηλώσεις
Η εργοθεραπεία και η αποκατάσταση

Η εργοθεραπεία είναι απαραίτητο να προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς που επιβιώνουν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.Η εργοθεραπεία είναι σε θέση να βελτιώνει τις ζωές των ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και να μειώνει τις πιθανότητες επιδείνωσης της κατάστασης τους.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια (αποπληξία), αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα είναι η κυριότερη αιτία σοβαρών και μακροχρόνιων αναπηριών στους ενήλικες.

 

Στους έξη μήνες μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου 50% αυτών που επιβιώνουν εξαρτώνται από άλλους για να μπορούν να κάνουν τις καθημερινές απαραίτητες δραστηριότητες τους όπως να τρώνε, να ντύνονται και να πηγαίνουν στο αποχωρητήριο.

 

Είναι ήδη γνωστό ότι οι θεραπείες και υπηρεσίες αποκατάστασης έχουν μεγάλη σημασία μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε αρκετά για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών που προσφέρονται στα πλαίσια των υπηρεσιών αποκατάστασης.

 

Η εργοθεραπεία ορίζεται ως η χρήση στοχευμένων δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για να προάγουν την υγεία, να βοηθούν στην πρόληψη τραυματισμών ή ανικανότητας και οι οποίες αναπτύσσουν, βελτιώνουν ή αποκαθιστούν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο την αυτονομία του ασθενούς. Όμως η εργοθεραπεία έχει πολλές διαφορετικές συνιστώσες.

 

Μια διεθνής ομάδα γιατρών εξέτασε 9 τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες έρευνες που συμπεριέλαβαν 1258 ασθενείς, ηλικίας 55 έως 87,5 ετών. Οι έρευνες αυτές σύγκριναν ομάδες ασθενών που έλαβαν εργοθεραπεία που εστιαζόταν στις καθημερινές απαραίτητες για τη ζωή δραστηριότητες με ομάδες ασθενών στους οποίους δεν γινόταν συστηματική αγωγή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν συστηματική εργοθεραπεία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αποκτούσαν σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία και ήσαν ικανοί να εκτελούν τις απαραίτητες, συνήθεις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επίσης βρέθηκε ότι οι πιθανότητες άσχημης πρόγνωσης, επιδείνωσης και εξάρτησης από άλλους ήσαν σημαντικά λιγότερες σε σύγκριση με ασθενείς που δεν λάμβαναν συστηματικά εργοθεραπεία.

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές, καλά σχεδιασμένες έρευνες, δείχνουν ότι η συστηματική εργοθεραπεία με στόχο τη βελτίωση της αυτονομίας των ασθενών με εγκεφαλικό και την ανεξαρτησία για τις καθημερινές τους ανάγκες, είναι αποτελεσματική.

 

Χρειάζονται όμως περισσότερες έρευνες για να διαφανεί ποιοι από τους ασθενείς αυτούς θα μπορούσαν να επωφελούνται το περισσότερο όπως επίσης και ποιες συνιστώσες της εργοθεραπείας, είναι οι πιο αποτελεσματικές.

 

Προς το παρόν, είναι απαραίτητο να προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς που επιβιώνουν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η εργοθεραπεία που εστιάζεται στην αποκατάσταση των ικανοτήτων που επιτρέπουν στον ασθενή να έχει τον ψηλότερο δυνατό βαθμό αυτονομίας για τις καθημερινές του ανάγκες.

 

Πηγή: www.medlook.net

 

Tags: κέντρο εργοθεραπείας θεσσαλονίκη, εργοθεραπεία θεσσαλονίκη, κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα