Νέα & Εκδηλώσεις
Κρανιοεγκεφαλική κάκωση θεραπεία

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση θεραπεία: Ο αριθμός των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (ΚΕΚ) στην Ελλάδα υπολογίζεται ετησίως, περίπου, στις 50.000. Απ' αυτόν τον αριθμό, το ήμισυ χρήζει νοσοκομειακής περιθαλψης, ενώ το 1/10 χρήζει θεραπείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή/και χειρουργική αντιμετώπιση. Η πλειονότητα οφείλεται σε κατευθείαν βία προς το κεφάλι και το 70-80% αυτών οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα παραμένει ακόμη υψηλή και είναι κατά μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τη νευρολογική κατάσταση του ασθενούς, κατά την εισαγωγή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), την περαιτέρω άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση σε ΜΕΘ και χειρουργείο αλλά και τη μετεγχειριτική αποκατάσταση και αποθεραπεία.

 

Ορισμός:

Ο μηχανισμός κάκωσης είναι του τύπου επιτάχυνση-αναχαίτιση (acceleration-deterrence), καθώς το κεφάλι του θύματος κινείται και προσκρούει προς το παρμπρίζ του αυτοκινήτου ή το επίπεδο του δρόμου ή τραυματίζεται από κινούμενο αντικείμενο και ενώ το κρανίο φρενάρεται, ο εγκέφαλος συνεχίζει την κίνηση εντός του κρανίου και τραυματίζεται. Κατά την κάκωση αυτή δημιουργούνται θλάσεις και αιμορραγίες, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης.

 

Είδη Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης:

  • Διάσειση:

Η διάσειση είναι η ηπιότερη μορφή πρωτοπαθούς κλειστής ΚΕΚ, η οποία προκαλείται από αμβλεία βία με παροδική δυσλειτουγία του εγκεφάλου που συνοδεύεται από απώλεια συνείδησης δευτερολέπτων. Η αφύπνιση συνοδεύεται συνήθως από ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο και μικρή περιτραυματική αμνησία. Οσο μακρύτερη είναι η αμνησία τόσο σοβαρότερη είναι η κάκωση. Η διάγνωση είναι κλινική αφού δεν υπάρχουν απεικονιστικά ευρήματα και η θεραπεία είναι συντηρητική, δηλαδή ηρεμία, ανάπαυση και παυσίπονα.

  • Θλάση:

Εν αντιθέσει με τη διάσειση, η θλάση είναι μία εστιακή πρωτοπαθής κάκωση από μεγαλύτερη βία που έχει σαν αποτέλεσμα πολλαπλές αιμορραγικές βλάβες και συνοδό οίδημα, με συχνότερη εμφάνιση στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς και με απεικονιστικά ευρήματα. Η απώλεια συνείδησης είναι μακρύτερη, λεπτά ή ώρες, και εξαρτάται από τη δημιουργία δευτεροπαθών βλαβών. Η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική, αλλά, ανάλογα με την εξέλιξη, μπορεί να χρειαστεί καταστολή, τοποθέτηση ενδοπαρεγχυματικού μετρητή ενδοκράνιας πίεσης (ΕΚΠ), ενδοκοιλιακού καθετήρα ή και κρανιακής αποσυμπίεσης (κρανιεκτομία, αφαίρεση θλάσης, αιματώματος κ.ά.).

  • Κατάγματα κρανίου:

Τα κατάγματα ανήκουν στις πρωτοπαθείς κακώσεις. Μπορεί να είναι γραμμοειδή, επιπλεγμένα, εμπιεστικά, στην επιφάνεια ή στη βάση του κρανίου. Η συντηρητική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει καταστολή σε ΜΕΘ με μέτρηση ΕΚΠ, τοποθέτηση ενδοκοιλιακού καθετήρα, χορήγηση αντι-επιληπτικών και αντιβιοτικών αλλά και περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση, όπως κρανιεκτομία, τοποθέτηση βαλβίδας κ.ά.

  • Επισκληρίδιο αιμάτωμα:

Είναι το αιμάτωμα που δημιουργείται μεταξύ κρανίου και σκληράς μήνιγγας από τρώση, συνήθως, κλάδου της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας (φλεβικές αιμορραγίες εμφανίζονται σχεδόν μόνο στα παιδιά), η οποία προκαλείται από κάταγμα κρανίου. Λιγότερο συνήθεις αιμορραγικές εστίες εμφανίζονται μετά από τρώση του οβελιαίου κόλπου, εγκάρσιου κόλπου ή από διατιτραίνουσες φλέβες.

  • Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα:

Δημιουργείται μεταξύ σκληράς μήνιγγας και εγκεφαλικού παρεγχύματος, μετά από βίαιο τραύμα και τρώση πολλαπλών διατιτραινόντων φλεβών στο θόλο. Εκτός από τις πρώιμες θλάσεις στην εγκεφαλική ουσία, προστίθεται το οίδημα που προκαλείται από την έκπτωση της λειτουργίας των φλεβών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή με ποσοστά θνησιμότητας τόσο υψηλά όσο η ηλικία του ασθενούς, ακόμη και μετά από χειρουργική αποσυμπίεση. Η χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με συνεχή μέτρηση τής ΕΚΠ, πρέπει να είναι άμεση με κρανιοτομία και/ή κρανιεκτομία, ακόμη και σε υποσκληρίδια μικρού όγκου (πάχους).

 

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης

Ανεξαρτήτως υποκείμενης αιτιολογίας (τραύμα, αιμορραγία, όγκος, φλεγμονή/λοίμωξη), πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (ΕΚΠ), αποτελεί για τον ασθενή μία σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνέπεια. Τόσο η συντηρητική όσο και η χειρουργική θεραπεία στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ), εφαρμόζονται πάντα σε συνδυασμό με τη μέτρηση τής ΕΚΠ.

 

Συντηρητική θεραπεία των ΚΕΚ

Συντηρητικά αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με πολλαπλές μικρές αιμορραγικές εστίες ή θλάσεις στο θάλαμο και το στέλεχος με ελεγχόμενη αύξηση στην ΕΚΠ. Ο ασθενής τοποθετείται στον αναπνευστήρα σε καταστολή μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στον εγκέφαλο. Οι στόχοι είναι πάντα η διατήρηση φυσιολογικής ΕΚΠ, φυσιολογικής θερμοκρασίας, φυσιολογικής ανταλλαγής αερίων και φυσιολογικού κυκλοφορούντα όγκου αίματος.

Δεν είναι γνωστός ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση τής ΕΚΠ και έτσι ο υπεραερισμός υπό καταστολή εμπειρικά χρησιμοποιείται, αρχικά, για 2-3 ημέρες και εξατομικεύεται.

Για την παροδική μείωση του όγκου (V) ενδοκρανιακά, χρησιμοποιούνται υπέρτονα διαλύματα, είτε σαν συμπληρωματική θεραπεία στον αναπνευστήρα είτε προεγχειριτικά, όπως επίσης και διουρητικά. Συγχρόνως επιδιώκεται άμεσος έλεγχος θερμοκρασίας με αντιβιοτικά, αντιπυρετικά, ψυκτικά στρώματα κ.ά. και ανάλογα με τη σοβαρότητα βαρβιτουρικό κώμα.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των υγρών, των ηλεκτρολυτών και των θερμίδων για να αντεπεξέλθει ο ασθενής στις αυξημένες ανάγκες και τον καταβολισμό.

 

Πηγή: www.intensivecare.com.cy

Tags: κρανιοεγκεφαλική κάκωση θεραπεία, κρανιοεγκεφαλική κάκωση αποθεραπεία, κακώσεις κρανιοεγκεφαλικές, κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα