Νέα & Εκδηλώσεις
Πάρεση προσωπικού νεύρου χρόνος αποκατάστασης

Αντιμετώπιση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου

Η αντιμετώπιση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου συνίσταται στη χορήγηση κορτικοειδών στην περίπτωση της ιδιοπαθούς παράλυσης, στη θεραπεία του υποκείμενου λοιμώδους αιτίου ή στην προσπάθεια συρραφής του νεύρου επί τραυματισμού.

1. Συντηρητική αντιμετώπιση

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των παραλύσεων του προσωπικού νεύρου αφορά στη χορήγηση κατάλληλης αγωγής σε λοιμώδους αιτιολογίας βλάβη.

Περαιτέρω, η χορήγηση πρεδνιζολόνης στην ιδιοπαθή παράλυση του προσωπικού νεύρου, παρά τους υποστηρικτές της, παραμένει υπό αμφισβήτηση, καθώς το θεραπευτικό όφελος της χορήγησής της δεν έχει αποδειχθεί σαφώς.

Πρόσθετα συντηρητικά μέτρα στοχεύουν στην προστασία του κερατοειδούς του οφθαλμού με τη χρήση τεχνητών δακρύων και αλοιφών.

 

Φάρμακα για τη θεραπεία της παράλυσης Bell

Φάρμακα           

Acyclovir (Zovirax)

Ενήλικες: 400 mg 5 φορές την ημέρα για 7 ημέρες

Παιδιά άνω των 2 ετών: 80 mg ανά κιλό καθημερινά διαιρεμένο

κάθε 6 ώρες για 5 ημέρες

με μέγιστη δόση 3,200 mg καθημερινά

Valacyclovir (Valtrex)

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:

1 g τρεις φορές την ημέρα για 7 ημέρες

Prednisone ή prednisolone

Ενήλικες: 60 mg καθημερινά για 5 ημέρες

και μετά 40 mg καθημερινά για 5 ημέρες

Παιδιά: 2 mg ανά κιλό καθημερινά για 7-10 ημέρες

 

 

2. Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση

Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των βλαβών του προσωπικού νεύρου στοχεύει στην αντιμετώπιση της έκθεσης του κερατοειδούς και στην επίτευξη της κίνησης των μυών του προσώπου.

 

1. Αντιμετώπιση της έκθεσης του κερατοειδούς. Η καλή σύγκλειση των βλεφάρων μπορεί να επιτευχθεί με την εμφύτευση τεμαχίων χρυσού στο άνω βλέφαρο.

Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί η δυνατότητα χρήσης προοδευτικά μεγαλύτερου βάρους για την επίτευξη καλύτερης σύγκλεισης και η δυνατότητα αφαίρεσης σε περίπτωση βελτίωσης της παράλυσης του νεύρου. Επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων και της αλλεργίας, έχουν σπάνια αναφερθεί, ενώ χρήση βάρους <1,5 g δεν προκαλεί αδυναμία του ανελκτήρα του βλεφάρου και βλεφαρόπτωση.

Άλλες μέθοδοι αφορούν στη χρήση τοξίνης του Botulinum τύπου Α (Botox) και την ταρσορραφή. Μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι η ανάγκη επανάληψης στην περίπτωση χρήσης τοξινών και το πτωχό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα για την ταρσορραφή.

 

2. Κίνηση των μυών του προσώπου. Ποικιλία μεθόδων έχει αναπτυχθεί για την επίτευξη αποδεκτού αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος σε ασθενείς που πάσχουν από παράλυση του προσωπικού νεύρου.

Οι τεχνικές αυτές αφορούν στη συρραφή ή την αναστόμωση του νεύρου σε πρώτο χρόνο, την επανανεύρωση με τη χρήση ομόπλευρων νεύρων ή του αντίπλευρου προσωπικού νεύρου, την επανατοποθέτηση μαλακών ιστών και τη χρήση μυϊκών μοσχευμάτων.

Η μετάθεση νεύρων αφορά στη χρήση του υπογλώσσιου ή του παραπληρωματικού, με  τον  ασθενή  να εκπαιδεύεται ώστε η χρήση του νεύρου να κινεί τους μυς του προσώπου. Oι μέθοδοι αυτές επιβάλλουν μακρόχρονη μετεγχειρητική πορεία και απώλεια ελέγχου μιας πρώην φυσιολογικής περιοχής. Η χρήση του αντίπλευρου προσωπικού νεύρου πλεονεκτεί όσον αφορά στη συμμετρική κίνηση του προσώπου συγκριτικά με τη χρήση άλλων νεύρων.

Η επανατοποθέτηση μαλακών ιστών βοηθά στην αντιμετώπιση της βλεφαρόπτωσης και στη χαλάρωση της μέσης μοίρας του προσώπου.

Η χρήση μυϊκών μοσχευμάτων αποτελεί μέθοδο που βρίσκει εφαρμογή σε περίπτωση απώλειας των νευρικών ινών του προσωπικού νεύρου ή μεγάλων ελλειμμάτων στην περιοχή της παρειάς ή σε αποτυχία άλλων μεθόδων.

Η νευρική αναστόμωση γίνεται με το εγγύς άκρο του προσβεβλημένου προσωπικού νεύρου ή κλάδους του αντίπλευρου προσωπικού νεύρου.

 

Πηγή: www.emedi.gr

 

tags: πάρεση προσωπικού νεύρου χρόνος αποκατάστασης, πάρεση προσωπικού νεύρου, πάρεση, κέντρο αποκατάστασης θεσσαλονίκη, ελλάδα κέντρο αποκατάστασης, πάρεση νεύρων

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα