Νέα & Εκδηλώσεις
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι από τις συχνότερες αιτίες αναπηρίας. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής, συντελεί στην αύξηση των αγγειακών επεισοδίων και κατ’ επέκταση των αναπήρων από αυτά. Το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τεκμήριο βελτιώνει σημαντικά την λειτουργική ικανότητα του ασθενούς.

Η αποκατάσταση είναι διαδικασία που απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων σε συντονισμό, προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά ελλείμματα του ασθενούς. Φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι και νοσηλευτές αποκατάστασης συντονισμένοι από ιατρό αποκατάστασης βοηθούν στο γενικότερο σκοπό.

Οι ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ποικίλουν πολύ ως προς την βαρύτητα, την ηλικία, τις επιπλοκές  και τα κίνητρα για αποκατάσταση.

Οι τεχνικές αποκατάστασης που εφαρμόζονται στηρίζονται είτε στην εκμετάλλευση κάθε υπολειμματικής ικανότητας, είτε στην τροποποίηση προτύπων κίνησης που είναι κοινά για όλους, είτε στην περιφερική νευρολογική διευκόλυνση.

Ένα κλασικό πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει ασκήσεις εύρους κίνηση και ενδυνάμωσης, ισορροπίας και ασκήσεις εκπαίδευσης σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Η βελτίωση της κίνησης του κάτω άκρου, με κατάλληλη εκπαίδευση και πιθανή χρήση βοηθημάτων ή ναρθήκων, οδηγεί στη βάδιση ανοίγοντας την πόρτα της επικοινωνίας.

Γυμναστήριο με παράλληλες μπάρες, κλίμακα, καθρέπτες, και καλό φωτισμό και εξαερισμό είναι ο κατάλληλος χώρος για την κινητική εξάσκηση. Το τμήμα εργοθεραπείας ωστόσο θα χρησιμοποιήσει τις εναπομείνασες ικανότητες για τις μετουσιώσει σε λειτουργία και αυτονομία.

Από τις επιπλοκές μετά το Α.Ε.Ε. η σπαστικότητα παίζει σημαντικό ρόλο, παρεμποδίζοντας την κίνηση αλλά και δίνοντας την απαραίτητη σταθερότητα για τη βάδιση. Η έγχυση της βουτυλινικής τοξίνης περιορίζει την σπαστικότητα δίνοντας ποιότητα ζωής στον ασθενή για 3 έως 6 μήνες.

Ο τακτικός επανέλεγχος των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, διαπιστώνει πιθανή μείωση της διάθεσης αλλά και της ικανότητας των ασθενών για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους με αποτέλεσμα να επανεισάγονται για αποκατάσταση ή να επαναπροσδιορίζεται νέο πρόγραμμα αποκατάστασης.ιβή

 

Πηγή: www.stroke.gr

 tags: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αιμοραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό επεισόδιο θεραπεία, εγκεφαλικό επεισόδιο αποκατάσταση, εγκεφαλικό επεισόδιο θεσσαλονίκη κέντρο αποκατάστασης, ελλάδα εγκεφαλικό επεισόδιο

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα