Νέα & Εκδηλώσεις
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο θεραπεία

Συνηθέστερες επιπλοκές που επηρεάζουν την αποκατάσταση.

Σπαστικότητα.

Η εξέλιξη του μυικού τόνου μετά το Α.Ε.Ε. περνά από την αρχική απουσία των τενοντίων αντανακλαστικών και την πλήρη χαλάρωση των μυών, στη φάση της επανόδου των αντανακλαστικών και της υπερτονίας, καταλήγοντας στην επάνοδο της εκούσιας μυϊκής δραστηριότητας, η οποία όμως μπορεί να αφήσει κάποιου βαθμού σπαστικότητα. Η σπαστικότητα μετά το Α.Ε.Ε. εμφανίζεται με υπερτονία, υπερδραστηριότητα των τενοντίων αντανακλαστικών και κλόνο. Η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς, η μείωση των ενοχλητικών ερεθισμάτων όλων των τύπων, η εκπαίδευση του ασθενούς σχετικά με το πρόβλημα, ασκήσεις εύρους κίνησης, κρίνονται απαραίτητα για να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην περίπτωση του τοπικού εντοπισμού του προβλήματος, συστήνονται ασκήσεις εύρους κίνησης πολύ χαμηλής ταχύτητας, στατικές διατάσεις και τοποθέτηση ναρθήκων . Στην περίπτωση γενικευμένης υπερτονίας χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά σκευάσματα όπως Baclofen, Clonidine, Diazepam, Dantrolene.

Πολλές φορές η σπαστικότητα μπορεί να είναι χρήσιμη σε κάποιο τομέα της αποκατάστασης. Κάποια σπαστικότητα στο κάτω άκρο, δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν άκαμπτη κολόνα που θα μεταφέρει το βάρος του ασθενούς. Είναι όμως πιθανό συγχρόνως στον ίδιο ασθενή να έχουμε έντονη σπαστικότητα στο άνω άκρο που να δημιουργεί πόνο και να αναστέλλει κάθε λειτουργικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές η τοπική έγχυση ουσιών που μειώνουν την σπαστικότητα μπορεί να επιτύχει εκλεκτικά αποτελέσματα. Η φαινόλη και η αλκοόλη χρησιμοποιούνται, με σκοπό να δημιουργήσουν νευρικό block. Η έγχυση γίνεται πολύ κοντά (σε απόσταση 1-2 χιλιοστών), στο νεύρο που πρέπει να διηθηθεί. Ο προσδιορισμός του νεύρου γίνεται με βελόνα ηλεκτρομυογράφου και δοκιμαστικό ερεθισμό . Στα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ο πόνος και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Με την εμφάνιση της βουτυλινικής τοξίνης η έγχυση έγινε ευκολότερη, ανώδυνη και πιο αποτελεσματική . Η τοξίνη καλύπτει τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στην τελική κινητική πλάκα. Είναι ανώδυνη, μπορεί να εφαρμοστεί και χωρίς τη χρήση βελόνας ηλεκτρομυογράφου και η δράση της διαρκεί περίπου 3 μήνες.

Προβλήματα επικοινωνίας

Η λογοθεραπεία βασίζεται στην λεπτομερή εκτίμηση της γνωστικής και γλωσσικής ικανότητας του ασθενούς. Ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιεί τεχνικές προκειμένου να μειώσει την απομόνωση του ασθενούς και να τον βοηθήσει να συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Πίνακες επικοινωνίας, εικόνες, παιδικές εκφράσεις, θεραπευτική χρήση του τραγουδιού και άλλες περισσότερο εξειδικευμένες τεχνικές χρησιμοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Βελτίωση στην επικοινωνία παρατηρείται 6 έως και 12 μήνες και ακόμη περισσότερο. Όσο βελτιώνεται η επικοινωνία θεωρείται σωστό να συνεχίζεται η λογοθεραπεία.

Κατάθλιψη μετά από Α.Ε.Ε.

Θεωρείται ότι το 50% των ασθενών με Α.Ε.Ε. πάσχουν από κατάθλιψη. Μπορεί να οφείλεται στην εγκεφαλική βλάβη, στην αντίδραση λόγω των απωλειών, στις παρενέργειες κάποιων φαρμάκων, ή σε συνδυασμό όλων. Με την σειρά της η κατάθλιψη εμποδίζει την αποκατάσταση και την λειτουργική βελτίωση, ενώ παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα δραστηριτήτων καθημερινής ζωής.

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την αιτιολογία και την βαρύτητα των συμπτωμάτων. Αναθεώρηση της φαρμακευτικής αγωγής ,  αντιμετώπιση των παθολογικών προβλημάτων και πιθανή ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Αυτή η ίδια συμμετοχή του ασθενούς στο πρόγραμμα αποκατάστασης, βοηθά πολύ αφού περιλαμβάνει φυσικές και νοητικές θεραπείες, επαφή με άλλους ασθενείς ώστε ο ασθενής να γίνει το κέντρο της προσοχής και να ενισχύεται ψυχολογικά.

Εν τω βάθει θρομβοφλεβίτις και πνευμονική εμβολή

Αναφέρονται ποσοστά 22-73% αλλά το λογικό είναι 40-50%. Η πνευμονική εμβολή έχει συχνότητα 10-15%. Η πιθανότητα κορυφώνεται μεν την πρώτη βδομάδα μετά το ΑΕΕ αλλά παραμένει μέχρι να ξεκινήσει ο ασθενής την βάδισή του. Χρησιμοποιείται συνήθως χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη. Η διάρκεια της προφύλαξης δεν καθορίζεται σαφώς, αλλά μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε όσους έχουν σοβαρή παράλυση χωρίς πιθανότητα να βαδίσουν . Κατά τη διάρκεια του κλινοστατισμού οι ασθενείς χρησιμοποιούν ελαστικές κάλτσες μέσης πιέσεως, μέχρι το ριζομήριο. Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία χρησιμοποιούν συσκευές θετικής πνευματικής πίεσης των κάτω άκρων που υποκαθιστούν την μυική αντλία.

Δυσφαγία, εισρόφηση και πνευμονία μετά από Α.Ε.Ε.

Η συχνότητα της δυσφαγίας στο ΑΕΕ κυμαίνεται από 30%-50% σε διάφορες μελέτες.  Είναι συχνότερη σε ασθενείς με βλάβες στο στέλεχος και το φλοιό. Ένα τρίτο των ασθενών με δυσφαγία θα κάνουν εισρόφηση, από τους οποίους 40% σιωπηρά χωρίς βήχα. Επιπλοκές της εισρόφησης είναι η πνευμονία, η κακή θρέψη και η αφυδάτωση. Η πνευμονία εμφανίζεται στο 1/3 όλων των ασθενών με ΑΕΕ με κύρια αιτία την δυσφαγία και την εισρόφηση.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στην στάση σώματος και του κεφαλιού, ασκήσεις μυών στόματος, γλώσσας και χειλέων για ενδυνάμωση, εύρος κίνησης, ταχύτητα και ακρίβεια. Χρήση παχύρευστων και μαλακών τροφών σε μικρές μπουκιές, εκπαίδευση με ψυχρά επιθέματα, σωστή τεχνική μάσησης. Επί αποτυχίας για μικρό χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο του μηνός χρησιμοποιείται ρινογαστρικός καθετήρας και επί εμμονής της δυσφαγίας, η γαστροστομία.

Ακράτεια ούρων και κοπράνων

Η ακράτεια ούρων παρουσιάζεται στο 50-70% στον πρώτο μήνα και φθάνει στο 15% στο εξάμηνο. Ωφείλεται στην ίδια την εγκεφαλική βλάβη (ανεξέλεγκτη σπαστική νευρογενής κύστη), σε λοιμώξεις του ουροποιητικού, σε αδυναμία μετάβασης στην τουαλέτα, σε αδυναμία αφαίρεσης των ρούχων, στην αφασία και σε νοητικές διαταραχές (αδυναμία αντίληψης της πλήρωσης της κύστης). Η ακράτεια ούρων προκαλεί βλάβες στο δέρμα, κατάθλιψη, αποτελεί κοινωνικό στίγμα και ενισχύει την ασυλοποίηση.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει κυρίως ένα σταθερό πρόγραμμα κένωσης της κύστης, θεραπεία των ουρολοιμώξεων, ρύθμιση των προσλαμβανομένων υγρών, εκπαίδευση σε δραστηριότητες ένδυσης – έκδυσης, μεταφοράς στην τουαλέτα, εκπαίδευση της οικογένειας και σπανιότερα φάρμακα.

Η κατακράτηση ούρων είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο σε ένα ΑΕΕ  και εμφανίζεται όταν συνυπάρχει διαβητική αυτόνομη νευροπάθεια ή υπερτροφία προστάτη. Προκαλεί ουρολοιμώξεις που απαιτούν καθετηριασμό, φάρμακα και αντιμετώπιση του αιτιολογικού παράγοντα.

Η ακράτεια κοπράνων φτάνει στο 31%. Παρά το ότι διορθώνεται μέσα στις πρώτες 2 βδομάδες μετά το ΑΕΕ, η παραμονή του δηλώνει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και είναι κακός προγνωστικός δείκτης αποκατάστασης. Επιδεινώνεται από λοιμώξεις που προκαλούν διάρροια, από αδυναμία μεταφοράς στην τουαλέτα, έκδυσης και από αδυναμία έκφρασης της ανάγκης για τουαλέτα. Η συχνότερη επιπλοκή από τα έντερα είναι η δυσκοιλιότητα που προκαλείται από την ακινητοποίηση από την ανεπαρκή πρόσληψη υγρών και από ψυχολογικές διαταραχές.

Η αντιμετώπιση των εντερικών διαταραχών περιλαμβάνει ημερήσιο και ωριαίο πρόγραμμα τουαλέτας, λήψη φυτικών ινών στο καθημερινό διαιτολόγιο, επαρκή πρόσληψη υγρών, μαλακτικά κοπράνων, υπόθετα ή κλύσματα, εκπαίδευση στην μεταφορά στην τουαλέτα και στις δραστηριότητες ντυσίματος και τέλος υπακτικά φάρμακα.

Σεξουαλικά προβλήματα.

Παρά το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι στην πλειοψηφία τους εξακολουθούν να έχουν σεξουαλική ζωή, μετά το Α.Ε.Ε. υπάρχει σημαντική σεξουαλική δυσλειτουργία . Έχει διαπιστωθεί ότι μετά το Α.Ε.Ε. υπάρχει μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, η οποία συνδυάζεται με γενικότερη ψυχοογική επιβάρυνση. Η παρέμβαση έγκειται σε ψυχολογική υποστήριξη και επικοινωνία με τους ασθεείς για το πρόβλημα.

Πτώσεις

Από τα συνηθέστερα προβλήματα ηλικιωμένων με Α.Ε.Ε., που μπορεί να οφείλονται στη λήψη φαρμάκων, τη χρήση αλκοόλ, το σακχαρώδη διαβήτη αλλά και σε προβλήματα όρασης. Οι ασθενείς συνήθως πέφτουν προς την ημίπληκτη πλευρά. Η λήψη βιταμίνης D αναφέρεται ότι σχετίζεται με αποτελεσματικότερη λειτουργία των κεντρομελικών μυών, που ευθύνονται για την ορθοστάτηση. Η χρήση βοηθητικών τραπεζιών δίπλα στο κρεβάτι για εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα αντικείμενα, αλλά και η ενδυνάμωση των κεντρικών μυών των κάτω άκρων μειώνει τις πιθανότητες για πτώση. Η χρήση τέλος ειδικών προστατευτικών προφυλακτήρων των ισχίων αλλά και η εκπαίδευση των ασθενών να πέφτουν με σχετική ασφάλεια, μειώνει τα κατάγματα του ισχίου.

 

Πηγή: www.stroke.gr

 

tags: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αιμοραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό επεισόδιο θεραπεία, εγκεφαλικό επεισόδιο αποκατάσταση, εγκεφαλικό επεισόδιο θεσσαλονίκη κέντρο αποκατάστασης, ελλάδα εγκεφαλικό επεισόδιο

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα