Νέα & Εκδηλώσεις
Καινοτόμος μέθοδος αποκαστάστασης στην "Αναγέννηση"

Καινοτόμος μέθοδος αποκατάστασης στην "Αναγέννηση", αφού παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα οποιασδήποτε αιτιολογίας.


Στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «η Αναγέννηση», όλες οι ατομικές και ομαδικές θεραπείες έχουν ως στόχο την ατομική βελτίωση αλλά και την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και δραστηριοποίηση του ασθενή.

 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της άριστης συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων του Κέντρου.

 

Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος Αποκατάστασης είναι το τρίπτυχο:

 

Αυτονομία – Ανεξαρτησία – Επανένταξη.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα