Νέα & Εκδηλώσεις
Μια ευγενική χορηγία της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ !

Μια ευγενική χορηγία της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ !

Με την ευγενική χορηγία του ποσού της συνδρομής από το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «η Αναγέννηση ΑΕ», 
η Αφασική Ομάδα Θεσσαλονίκης/ΕΣΑΕΕ ( http://www.aphasia-group.gr/),     αποτελεί πλέον
Μέλος της ΑΙΑ.
Η Association Internationale Aphasia (AIA)

http://www.aphasia-international.com/contact/

είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση διεθνούς εμβέλειας. Αποτελείται από οργανώσεις στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο με δράση σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της οργάνωσης και των μελών της είναι να πληροφορήσει τους ανθρώπους παγκοσμίως, πάσχοντες* ή μη, σχετικά με την Αφασία και να βοηθήσει τους πάσχοντες να αποφύγουν την κοινωνική απομόνωση.

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα