Νέα & Εκδηλώσεις
Lokomat Pro V6 στο Κέντρο Αποκατάστασης "Αναγέννηση Α.Ε."

 

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Νέου συστήματος Lokomat Pro V6 στο Κέντρο Αποκατάστασης "Αναγέννηση Α.Ε."

με το Πρώτο σύστημα Freed στην Ελλάδα τα Ορθοτικά Ενηλίκων και τα Παιδιατρικά Ορθοτικά. 


Ένα πλήρες σύστημα για την επανεκπαίδευση της βάδισης.

 

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα