Νέα & Εκδηλώσεις
Διανομή μετρητών στους μετόχους

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ

ΑΦΜ 099775758

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.001.000,00 € με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2/2/2019 και την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ με αριθμό ΚΑΚ 1680931 και αριθμό 363/ 21-2-19 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΜΕ Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού.

 

Υπηρεσίες / Θεραπευτικά Τμήματα

Φυσικοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Υδροθεραπεία

Θεραπευτική Γυμναστική

Διατροφική Παρακολούθηση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Νοσηλευτική Φροντίδα